FIX: Fremgangsmåte for å fikse atibtmon.exe runtime error

Det vanligste problemet folk har, er når de kobler fra eller trekker ut strømledningen, resulterer det i en popupfeil i forbindelse med atibtmon.exe. Atibtmon.exe er et ATI Brightness Monitor Program.

Når du kobler fra strømledningen, signaliserer dette programmet; som returnerer feilen hvis den ikke kan gjøre endringene den skal, for eksempel for å redusere lysstyrken og bytte til lavt strømforbruk for å spare energi og øke batteridriftens kjøretid.

Mange grunner til at dette skjer men min gjetning er at programvaren krasjer, og dette kan skyldes oppgradering eller kompatibilitet.

For å fikse problemet; åpne Catalyst Pro Control Center og velg PowerPlay under Power-alternativet i venstre rute.

Fjern deretter merket for å deaktivere Vari Bright og trykk Apply.

Facebook Twitter Google Plus Pinterest