Endre automatisk lagringsintervall i Word 2013

Standardinnstillingen for automatisk oppbevaring i Word 2013 er satt til 5 minutter . For noen er dette ikke nyttig, og for noen er det svært nyttig. Avhengig av dine krav kan du justere disse innstillingene for å enten slå den av helt eller endre det intervallet.

Følg trinnene nedenfor for å begynne:

1. Klikk på Fil-menyen ELLER trykk på Alt og deretter ned-piltasten for å trekke ned filmenyen.

2. Velg Valg fra menyen som vises til venstre som er den siste.

3. Velg Lagre fra menyen til venstre, fjerde en fra toppen.

4. Under Lagre dokumenter ser du alternativer for å justere AutoSave-funksjonen:

- Hvis du vil deaktivere AutoSave, kan du fjerne merket for Save AutoRecover-informasjon hvert [] minutt.
- For å justere frekvensen for autosaving, kan du sette nummeret i minutter uten å fjerne merket.

5. Når du er ferdig, trykk OK-knappen nederst for å gå ut.

Facebook Twitter Google Plus Pinterest