Kryptovaluta for å ha SWIFT bank- og utvekslingsplattform for legitim global handel foreslår Japan

Verden av kryptovaluta kan bringes inn i det verdensomspennende internasjonale offisielle banksystemet. Den digitale valutaen som hviler på grunnlaget for konfidensialitet, personvern og anonymitet, kan snart ha en plattform for legitim global handel. Japan har til hensikt å lede en revolusjon som prøver å etablere en juridisk internasjonal plattform som er egnet for å styre utveksling av kryptovalutaer. Et internasjonalt team ble nylig godkjent etter at landet foreslo det samme, og det ser derfor ut til at utviklingen fortsetter i et akselerert tempo.

I et forsøk på å bringe legitimitet til alle de gyldige kryptovaluta-plattformene, ønsker Japan å skape en kontrollerbar, sporbar og i hovedsak en legitim plattform for kjøp, salg, administrering og handel med kryptovaluta. Systemet, hvis det er distribuert, vil egentlig være ganske likt den eksisterende SWIFT-plattformen. SWIFT-plattformen og SWIFT-kodene letter i dag transaksjoner som gjøres over hele verden i tradisjonelle fiat-valutaer.

Det utbredte SWIFT-systemet er sterkt kontrollert og regulert av kjernebanksystemet. Som sådan tiltrekker valuta i dagens systemer betydelige behandlings- og håndteringsgebyrer. For ikke å nevne, alle transaksjonene kommer under lovens virkeområde. I tillegg til et høyt nivå av legitimitet, er det også sporbarhet og ansvarlighet. Det er unødvendig å legge til at selve eksistensen og utviklingen av kryptovaluta primært strider mot alle grunnleggende forhold som styrer SWIFT-plattformen. Derfor vil det være interessant å se hvordan Japan og resten av verden vil jobbe med kryptovaluta etter distribusjonen av de nye systemene.

Japan utvikler allerede plattformen som vil tillate lovlige transaksjoner ved hjelp av kryptovaluta?

Nyhetene om Japan som utvikler en internasjonal plattform for å tillate lovlig utveksling av kryptovaluta som vil være lik SWIFT-banksystemet, er ennå ikke bekreftet. Grunnlaget for det samme er imidlertid allerede lagt. Et team som ligner Financial Action Task Force (FATF) ble godkjent forrige måned. For øvrig ble det internasjonale teamet som skulle overvåke opprettelsen av plattformen og muligens også overvåke implementeringen, foreslått av det japanske finansdepartementet og Financial Services Agency (FSA).

Japans intensjon om å etablere plattformen for lovlig handel med kryptovaluta over hele verden stammer angivelig fra den økende bruken av den rent digitale valutaen for å gjennomføre ulovlige aktiviteter og forbrytelser. Landets tjenestemenn hevder at de vil takle hvitvasking av penger. Det mest primære aspektet ved å dempe hvitvasking er å overvåke pengestrømmen og spore de samme fra opprinnelse til levering. Sporet som dagens offisielle valutaer er forpliktet til å forlate i den digitale verden gjør det mulig å få øye på forekomster av hvitvasking av penger. Siden kryptokurrency rett og slett ikke eksisterer i den fysiske verden, bør legge til sporbarhet forbedre sporing og stoppe ulovlige aktiviteter betydelig.

Det er flere legitime handelsmenn og investorer i kryptovaluta. Plattformer og virtuelle valutaer som Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) er ganske populære. Den utvekslede verdien av kryptovalutaer på slike plattformer overstiger regelmessig millioner av dollar. Imidlertid er disse digitale valutaene ofte og stadig mer forbundet med kriminelle formål. De har blitt et populært valg av penger for å gjennomføre kjøp av ulovlige varer og tjenester.

Japans plattform har som mål å løse et relativt nytt, men svært problematisk fenomen som utviklet seg på grunn av den økende bruken av kryptovaluta for å finansiere ulovlige aktiviteter. "Kryptovaluta-blanding" er en relativt ny aktivitet. Dette innebærer å tilby plattformer og tjenester som "rydder opp" ulovlige midler eller svarte penger. Flere slike "vasketjenester" prøver å tilby legitim valuta i digitalt eller fysisk format i bytte mot kryptovaluta-midler samlet gjennom ulovlige aktiviteter. Det mest fremtredende eksemplet på en slik mikser- og vaskemaskinplattform er Bestmixer. Forresten ble denne spesielle plattformen beslaglagt og dens aktiviteter stoppet av Europol.

Hvordan vil Japans plattform for legalisert verdensomspennende handel med kryptovaluta fungere?

Kilder som hevder å vite om utviklingen av den lovlige, internasjonale børsen for kryptovaluta, hevder at nettverket kunne bli etablert i løpet av få år. De legger til at landets regjering har til hensikt å dele plattformen og søke samarbeid fra andre land i ordningen. Det er smertefullt åpenbart at Japan vil trenge det høyeste nivået av samarbeid og samarbeid fra alle de store valutavekslingene, banksystemene og regjeringene over hele verden hvis de håper å etablere plattformen.

I tillegg til de ovennevnte partiene, vil Japan også trenge støtte og deltakelse av kryptovaluta-børser over hele verden. Interessant, disse plattformene krever allerede en internasjonal innsats, finansiering, utvikling og aksept av sine aktiviteter. Imidlertid insisterer flere plattformer på å beholde kryptovalutaens egenart. Med andre ord, ganske mange av plattformene er faste om å holde de grunnleggende kvalitetene til den digitale valutaen som inkluderer, konfidensialitet, personvern og anonymitet intakt. Unødvendig å nevne, ville det være en stor oppgave å finne en balanse mellom slike aspekter.

Facebooks nylige forsøk på å komme inn i kryptovalutaen ble møtt med streng kritikk og motstand. Facebook’s Libra, som var tidligere kalt GlobalCoin, ble sterkt imot av lovgivere og bankinstitusjoner. Regulatorer over hele verden reagerte med panikk og i det vesentlige krevde Facebook å demontere Vekten. For øvrig ønsket Facebook at det juridiske banksystemet, som for tiden jobber med fiat-valutaer, skulle være en del av Vekten helt fra begynnelsen. Den sosiale mediegiganten ønsket at Vekten skulle integreres og støttes av lovlig valuta, og ønsket til og med at den skulle matche dollarens verdi åpent.

Gitt forvirring og frykt rundt kryptovaluta, har noen få land som India direkte forbudt alle former for digital valuta. Dessuten har dets sterke preferanse fra antisosiale elementer, hackere, designere av løsepenger og andre kriminelle elementer vært en årsak til økende bekymring.

G20 ønsker hvilken som helst plattform for kryptovaluta for å skaffe, holde og overlevere kontoinnehaverinformasjon. Gruppen hevder at slik informasjon vil bidra til å bekjempe hvitvasking og kriminell aktivitet. G20-gruppen bekreftet nylig at den støttet et nytt sett med retningslinjer for kryptovaluta. Det er unødvendig å legge til at retningslinjene, hvis de blir vedtatt, vil tvinge kryptovalutahandelsplattformer og utvekslinger til å overføre brukerdata til reguleringsorganer.

SWIFT banksystem kan bare være en ideell plattform for lovlig internasjonal handel med kryptovaluta

Det er liten tvil om at et stort volum av kryptovalutahandel innebærer ulovlig aktivitet. På grunn av de iboende egenskapene til det samme krever flere kriminelle elementer at de kun betales i kryptomynter. Slike betalinger forblir helt konfidensielle og ikke sporbare. Det har vært ganske mange vellykkede heist, hvor til og med noen statlige avdelinger har ydmykt betalt hackere som holdt kritisk og sensitiv informasjon som gisler gjennom ransomware.

https://twitter.com/OneHanSolo/status/1149983506153398277

Til tross for stigmaet knyttet til kryptovaluta, er det millioner av legitime kjøpere og selgere av det samme. Slike kunder, brukere og byråer vil helt sikkert ha nytte av å få enda mer lovlighet for sine digitale valutaer. Videre kan en slik plattform redusere volatiliteten i kryptovaluta betydelig. Hvis det ikke er nok, har SWIFT-banksystemet blitt ganske raskt og effektivt selv over landegrensene.

Plattformen er overbevist om at kjøp og salg av kryptovaluta gjennom den nye plattformen Japan forutsetter, kan redusere lagene ofte forårsaket av lokal klareringsoppgjør. En plattform som tilbyr internasjonal legitim handel med kryptokurrency har absolutt sine fordeler, men den vil helt sikkert bli foraktet av flere som stoler på det samme for ulovlige aktiviteter.

Facebook Twitter Google Plus Pinterest