Det finnes ikke flere endepunkter tilgjengelig fra endpoint mapper

Denne feilen skyldes vanligvis en skadet Windows-tjeneste, som ikke kan støtte tjenestene som kreves for å legge til / installere skriveren. I denne veiledningen vil jeg liste ned trinnene som kreves for å løse denne feilen.

1 Hvis det har vært noen tidligere installasjoner av skriverprogramvaren eller driveren, må det fjernes. Den beste måten å gjøre det på er å laste ned RevoUninstaller fra www.revouninstaller.com og bruke avinstallerings / tvunget avinstalleringsalternativ for å helt fjerne driveren, programvaren og alle sporene fra registret.

2 Det neste trinnet er å kjøre systemfilkontrollen, som du kan ved å åpne kommandoprompt som administrator og skrive sfc / scannow. Se bildet nedenfor:


3 I skjermbildet ovenfor ser du først at du må kjøre kommandoen sfc / scannow, når den er ferdig, må du kjøre denne kommandoen. Dism / Online / Cleanup-Image / RestoreHealth

Dette vil ta noen minutter, når DISM-verktøyet er ferdig, vil det fortelle deg at gjenopprettingsoperasjonen ble fullført. Komponenten butikk korrupsjon ble reparert.

Etter dette må du starte datamaskinen på nytt, og deretter kan du legge til skriveren igjen.

Facebook Twitter Google Plus Pinterest